GP MOSTOGRADNJA AD

GP MOSTOGRADNJA AD Beograd

Osnovne informacije
GP MOSTOGRADNJA AD
Vlajkovićeva 19 A
11000 Beograd
Grad Beograd okrug, Srbija

Tel: (021) 458 019
Fax: (021) 458 019

Web: www.mostogradnja.rs

Email: Kontaktirajte GP MOSTOGRADNJA AD
Delatnost (klasifikacija delatnosti):
F41.200 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada

Ključna osoba: Branko Knežević, odgovorno lice
Matični broj subjekta: 07023251

PIB: 100002225

Nadopunite/uredite podatke za GP MOSTOGRADNJA AD

O nama

Nadopunite/uredite podatke za GP MOSTOGRADNJA AD

Reference

Nadopunite/uredite podatke za GP MOSTOGRADNJA AD

Usluge i proizvodi (delatnosti)

Delatnost prema klasifikaciji:
F41.200 Gradnja stambenih i nestambenih zgrada