Advokat Ana M. Milošević, Beograd

Osnovne informacijeGde smoKontakt


Advokat Ana M. Milošević

Advokat Ana M. Milošević

Osnovne informacije

Advokat Ana M. Milošević
Terazije 14/14
11000 Beograd
Grad Beograd okrug, Srbija

Mob: 061/4275-900

Delatnost (klasifikacija delatnosti):
M69.101 Advokatura

Ključna osoba: Ana Milošević, advokat
Godina osnivanja: 2020.
Matični broj subjekta: 57361875

PIB: 112217810
Ključne reči: davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja; sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka; sastavljanje ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava; zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica; posredovanje u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa; obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

Datum promene podataka: 2022-06-10

Nadopunite, uredite ili obrisite podatke za Advokat Ana M. Milošević

O nama

Davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja; sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka; sastavljanje ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava; zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica; posredovanje u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa; obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

Reference

Nadopunite, uredite ili obrisite podatke za Advokat Ana M. Milošević

Usluge i proizvodi (delatnosti)

Delatnost prema klasifikaciji:
M69.101 Advokatura

Osnovne delatnosti:
  • Usluge

Gde smo?

Kontaktirajte Advokat Ana M. Milošević

Kontaktirajte Advokat Ana M. Milošević putem emaila ispunjavanjem sledećeg obrasca.