Advokat Jelena Z. Đorđević, Beograd

Osnovne informacijeGde smoKontakt


Advokat Jelena Z. Đorđević

Advokat Jelena Z. Đorđević

Osnovne informacije

Advokat Jelena Z. Đorđević
Molerova 38
11000 Beograd
Grad Beograd okrug, Srbija

Tel: 064/259-21-65

Delatnost (klasifikacija delatnosti):
M69.101 Advokatura

Ključna osoba: Jelena Đorđević, advokat
Godina osnivanja: 2019.
Matični broj subjekta: 57356154

PIB: 111683695
Ključne reči: davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja; sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka; sastavljanje ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava; zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica; posredovanje u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa; obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

Datum promene podataka: 2019-10-25

Nadopunite, uredite ili obrisite podatke za Advokat Jelena Z. Đorđević

O nama

Davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja; sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka; sastavljanje ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava; zastupanje i odbrana fizičkih i pravnih lica; posredovanje u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa;
obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

Reference

Nadopunite, uredite ili obrisite podatke za Advokat Jelena Z. Đorđević

Usluge i proizvodi (delatnosti)

Delatnost prema klasifikaciji:
M69.101 Advokatura

Osnovne delatnosti:
  • Usluge

Gde smo?

Kontaktirajte Advokat Jelena Z. Đorđević

Kontaktirajte Advokat Jelena Z. Đorđević putem emaila ispunjavanjem sledećeg obrasca.