Advokat Marko Vučković, Svilajnac

Osnovne informacijeGde smoKontakt


Advokat Marko Vučković

Advokatska kancelarija Marko Vučković

Osnovne informacije

Advokat Marko Vučković
Ustanička br. 62
35210 Svilajnac
Pomoravski okrug, Srbija

Tel: 064/ 277 67 97
Mob: 063/ 17 11 883
Godina osnivanja: 2020.
Matični broj subjekta: 57358149

PIB: 111927826
IBAN (bankovni račun):
340-11429106-75
Ključne reči: advokat ; advokatske usluge

Datum promene podataka: 2020-05-08

Nadopunite, uredite ili obrisite podatke za Advokat Marko Vučković

O nama

Pružanje pravne pomoći i to:

1) davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja;

2) sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka;

3) sastavljanje ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava;

4) zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica;

5) posredovanje u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa;

6) obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

Reference

Nadopunite, uredite ili obrisite podatke za Advokat Marko Vučković

Usluge i proizvodi (delatnosti)

Osnovne delatnosti:
  • Usluge

Gde smo?

Kontaktirajte Advokat Marko Vučković

Kontaktirajte Advokat Marko Vučković putem emaila ispunjavanjem sledećeg obrasca.