ADVOKAT PETAR M. OŽEGOVIĆ, Beograd

Osnovne informacijeGde smoKontakt


ADVOKAT PETAR M. OŽEGOVIĆ

ADVOKAT PETAR M. OŽEGOVIĆ

Osnovne informacije

ADVOKAT PETAR M. OŽEGOVIĆ
Булевар војводе Мишића, 25
11000 Beograd
Grad Beograd okrug, Srbija

Mob: 0637649689
Radno vreme: pon-pet 08-16

Delatnost (klasifikacija delatnosti):
M69.101 Advokatura

Ključna osoba: ADVOKAT PETAR M. OŽEGOVIĆ
Godina osnivanja: 2023.
Matični broj subjekta: 57379405

PIB: 113797750
Veličina: mikro
Zaposlenika (ili članova): 1
Ključne reči: advokat, pravo

Datum promene podataka: 2023-08-25

Nadopunite, uredite ili obrisite podatke za ADVOKAT PETAR M. OŽEGOVIĆ

O nama

1) davanje usmenih i pismenih pravnih saveta i mišljenja;
2) sastavljanje tužbi, zahteva, predloga, molbi, pravnih lekova, predstavki i drugih podnesaka;
3) sastavljanje ugovora, zaveštanja, poravnanja, izjava, opštih i pojedinačnih akata i drugih isprava;
4) zastupanje i odbranu fizičkih i pravnih lica;
5) posredovanje u cilju zaključenja pravnog posla ili mirnog rešavanja sporova i spornih odnosa;
6) obavljanje drugih poslova pravne pomoći u ime i za račun domaćeg ili stranog fizičkog ili pravnog lica, na osnovu kojih se ostvaruju prava ili štite slobode i drugi interesi.

Reference

Nadopunite, uredite ili obrisite podatke za ADVOKAT PETAR M. OŽEGOVIĆ

Usluge i proizvodi (delatnosti)

Delatnost prema klasifikaciji:
M69.101 Advokatura

Osnovne delatnosti:
  • Usluge

Gde smo?

Kontaktirajte ADVOKAT PETAR M. OŽEGOVIĆ

Kontaktirajte ADVOKAT PETAR M. OŽEGOVIĆ putem emaila ispunjavanjem sledećeg obrasca.